Δημήτρης Α Γουρλής, MD, EHS
Ειδικός Παθολόγος, Κλινικός Υπερτασιολόγος
Βιογραφικό - Curriculum Vitae
Δημητρης Γουρλης

Ο Δημήτρης Γουρλής, ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Παθολογίας στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε ως Υπερτασιολόγος, πιστοποιημένος από την
Ευρωπαϊκή Υπερτασική Εταιρεία (European Society of Hypertension, ESH)

Ο γιατρός είναι πιστοποιημένος υπερτασιολόγος από την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης και την Ευρωπαϊκή Υπερτασική Εταιρεία (European Society of Hypertension).

Πατήστε
εδώ για να πάτε στη λίστα ειδικών στην υπέρταση της Ελληνικής υπερτασικής εταιρείας.

Πατήστε εδώ για να πάτε στη λίστα ειδικών στην υπέρταση της Ευρωπαϊκής υπερτασικής εταιρείας.
Είναι μέλος των ακόλουθων επιστημονικών εταιρειών:

  • European Society of Hypertension (ESH) (Ευρωπαϊκή Υπερτασική Εταιρεία)

  • European Association for the Study of Diabetes (EASD) (Ευρωπαϊκή Διαβητολογική Εταιρεία)

  • European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation

  • Hellenic Society of Hypertension (Ελληνική Υπερτασική Εταιρεία)

  • European Society of Cardiology (ESC) (Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία)

  • Hellenic Society for the study of Hypertension

  • Hellenic Atherosclerosis Society (Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης)

  • Working group of hypertension and the heart of the European society of cardiology and hypertension (ESC / ESH)

  • Working group on Peripheral Circulation of ESC

Δημοσιεύσεις:

Scientific work - Publications

 

Another unique event during routine 24 ABPM measurement, Journal of hypertension, Journal of Hypertension: September 2017 doi: 10.1097/01.hjh.0000523642.96355.57

Effect of environmental temperature increase on treated hypertensives, Journal of hypertension, Volume 29, e-suppl A, June 2011

Νon dippers have higher incidence of erectile dysfunction and abnormal structural diastolic and uric acid changes in prehypertensive and hypertensive men, Journal of hypertension, Volume 29, e-suppl A, June 2011

Pharmacologically mediated hypotension during the summer, Journal of hypertension, Volume 29, e-suppl A, June 2011

Εffect of seasonal temperature change for patients with fixed dose combination treatment, Journal of Hypertension, Volume 29, e-suppl A, June 2011

Effect of diet on hypertension in patients with visceral obesity, Journal of Hypertension, 2010; 28, Suppl 1

Effect of specific diets on visceral fat in hypertension, Journal of Hypertension, 2010; 28, Suppl 1  

Association of severity of hypertension and periodontitis, Journal of Hypertension, 2010; 28, Suppl 1

Effect of Telmisartan on fibrinogen levels in patients with essential hypertension, Journal of Hypertension, 2009; 27 (Suppl 4):S304

Attended successfully the Budapest International School of Nephrology and Hypertension, August 2007.

14th annual meeting of Mediterranean association of cardiology and cardiac surgery “Study of arterial elasticity among normotensive and hypertensive patients on hemodialysis”

12
ο Panhellenic nephrology conference «Predictive factors for the rise of Troponin T in hemodialysis patients. The role of aspirin»

12ο Panhellenic nephrology conference  «Application of the  “profiling” technique for the estimation of calcium concentration in the dialysate during haemodialysis »

12ο Panhellenic nephrology conference “Study of the compliance and distensibility of the arteries in normotensive uremic patients»

39th Congress if the European Renal association, Denmark. “The QT/corrected intervals and qt dispersions in hemodialysis patients.”

75th European Atherosclerosis society congress, Prague. “ Effect of oral isosorbide mononitrate administration in hs-Crp concentration”

12ο Panhellenic conference of internal medicine «Changes in plasma lipids and achievement of the  NCEPATPIII  targets, after administration of rosuvastatin with and without the addition of ezetimibe in diabetic type 2 patients»

 Γουρλής Δημήτρης Παθολόγος Υπερτασιολόγος
Gourlis Dimitris Internist Hypertension specialist
Πιστοποιημένα πιεσόμετρα
Αλάτι και υπέρταση
Μέτρηση της πίεσης στο σπίτι
Εμβόλια - Εποχική γρίπη
Ομιλίες
Βιογραφικό - Curriculum Vitae
Το ιατρείο
Επικοινωνία