Δημήτρης Α Γουρλής, MD, EHS
Ειδικός Παθολόγος, Κλινικός Υπερτασιολόγος
Πιστοποιημένα πιεσόμετρα

Ένα από τα συνηθέστερα σφάλματα που κάνει ο υπερτασικός ασθενής, είναι η χρήση μη πιστοποιημένων ή μη εγκεκριμένων πιεσομέτρων για την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι.

Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει πως υπάρχει μία επίσημη, αναγνωρισμένη διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (European Society of Hypertension), σύμφωνα με την οποία ένα πιεσόμετρο πιστοποιείται εάν οι μετρήσεις του είναι αξιόπιστες και υπό ποιες συνθήκες και καταστάσεις.

Υπάρχει μία λίστα που ανανεώνεται ανά τετράμηνο διαθέσιμη στο κοινό μέσω διαδικτύου, όπου αναφέρονται όλα τα πιεσόμετρα που είναι πιστοποιημένα για κατ΄οίκον μετρήσεις. η διεύθυνση είναι η ακόλουθη:
Πιστοποιημένα πιεσόμετρα για μετρήσεις στο σπίτι

O υπερτασιολόγος γιατρός, δηλαδή ο γιατρός που είναι εξειδικευμένος στην υπέρταση και αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης,  εξηγεί στον ασθενή την ορθή διαδικασία μέτρησης της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι.

 Γουρλής Δημήτρης Παθολόγος Υπερτασιολόγος
Gourlis Dimitris Internist Hypertension specialist
Πιστοποιημένα πιεσόμετρα
Αλάτι και υπέρταση
Μέτρηση της πίεσης στο σπίτι
Εμβόλια - Εποχική γρίπη
Ομιλίες
Βιογραφικό - Curriculum Vitae
Το ιατρείο
Επικοινωνία